หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์ บุคลากร Download ข้อมูลวิชาการ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อหน่วยงาน
หน้าแรก   >   Download
 
Download
งานนโยบายและแผน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
Download
 
  ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

...
     
 
วันที่: 21 ธ.ค. 2561 

  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

...
     
 
วันที่: 21 พ.ย. 2561 

  ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

...
     
 
วันที่: 21 พ.ย. 2561 

  เอกสารนำเสนอการประชุมใหญ่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา2560

...
     
 
วันที่: 07 พ.ย. 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.